‘Het rotte hart van Europa’

‘AConnollyls het met de euro fout gaat, dan zullen ze ons vertellen dat we nog meer Europa nodig hebben.’ Die voorspelling is van de Britse  econoom Bernard Connolly. In zijn boek The Rotten Heart of Europe, verschenen in 1995 en recent heruitgegeven, beschreef Connolly nog voor de invoering van de euro heel precies de ellende waar de eurolanden op afstevenden. De Europese gedachte verdraagt geen ketters, sceptici en zeker geen ongelovigen. Europa is een kwestie van geloof. Anders werkt het niet. Bovendien zijn de bonzen die in Brussel de Europese Unie sturen, het volkomen eens met de Oostenrijkse satiricus Karl Kraus. Die schreef dat wie zonder goede reden de waarheid spreekt, geen medelijden verdient.

Bernard Connolly, de auteur van het recent heruitgegeven The Rotten Heart of Europe, het belangrijkste boek over de Europese Unie en de invoering van de eenheidsmunt, mocht dat aan den lijve ondervinden.

Connolly was voorzitter van de commissie die de werking begeleidde van het in januari 1979 uitgebouwde Europees Monetair Systeem (EMS), de voorloper van de eenheidsmunt. Hoeksteen van dat EMS was het ERM (Exchange Rate Mechanism), waarmee de wisselkoersen tussen de valuta van de lidstaten werden vastgeklonken. Althans, dat was de bedoeling, want in de loop van de 1992 en 1993 klapte het systeem nagenoeg in elkaar, nadat de Italianen en de Britten uit het wisselkoersmechanisme stapten en nadat een zware speculatie tegen de Franse frank krachtige interventies van de Duitse Bundesbank vergde. En dat voorspelde weinig goeds voor de invoering van de eenheidsmunt waartoe eind 1991 tijdens de Europese top in Maastricht werd besloten.

Connolly, als econoom gevormd in Oxford en korte tijd actief op Wall Street, was als Europees topambtenaar vanop de eerste rij getuige van het politieke gekonkel rond het EMS en de aanloop naar de invoering van de euro. Zijn boek The Rotten Heart of Europe, met de ondertitel The dirty war for Europe’s money, is niet alleen een relaas van het machtsspel tussen Duitsers en Fransen, maar ook een lange waarschuwing, niet alleen voor de financiële en economische maar ook de sociale klippen waar de EU met de euro op afstevende.

Maar de drukinkt van zijn boek was amper droog, of Connolly werd door de Europese Commissie ontslagen. De Europese Commissie en euro-enthousiasten bestempelden hem als een nestbevuiler die een samenraapsel van achterklap en roddel had geproduceerd. In de inleiding van de recente heruitgave doet hij het relaas van de manier waarop hij aan de kant werd gezet. Van de ene dag op de andere werd hem de toegang tot de EU-gebouwen ontzegd. Zijn foto hing, als was hij een terrorist, in de kantoren van de bewakers.

Nog meer Europa

Uiteraard was Connolly niet de enige die waarschuwde voor naderend euro-onheil. Hij was wel de enige die zijn loopbaan op het spel zette om de Europese beslissers en de EU-burgers te waarschuwen dat de eenheidsmunt geen voltooiing was van het Verdrag van Rome, maar de oorzaak van nieuwe verdeeldheid en conflict in Europa.

Commissievoorzitter Jacques Delors en andere gangmakers van de euro maakten zich in Maastricht sterk dat de eenheidsmunt een nieuwe dynamiek zou ontwikkelen, die als vanzelf naar Europese integratie zou leiden. Nochtans had de Luxemburgse premier Pierre Werner in 1970, in de eerste versie van zijn rapport, benadrukt dat de eenheidsmunt een diepere economische integratie vergde. Werners stelling werd in de wind geslagen. Omdat de Fransen weigerden hun economische soevereiniteit in te leveren.

Lang voordien had Marius Holtrop, president van de Nederlandse Bank, gewaarschuwd dat geld precies ‘een attribuut van de soevereiniteit’ is. Daarom kan het monetaire in het integratieproces nooit voorop lopen, maar veelal slechts volgen.

Holtrop kreeg gelijk van de Nederlandse financiënminister Johan Witteveen, de latere voorzitter van het Internationaal Muntfonds, die in de Tweede Kamer stelde dat in geval van een eenheidsmunt de lidstaten elkaar ‘een blanco cheque’ geven. Een blanco cheque die in geval van nood, zo voorspelde Connolly, door Duitsland zou worden betaald. In Maastricht werden de Duitsers plechtig geïnstalleerd als toekomstige betaalheren.

Connolly wees in 1995 al op het democratisch deficit en zeker op de almacht van een Europese Centrale Bank en de Brusselse nomenclatuur van wat hij de Nieuwe Sovjetunie noemt. De Europese Commissie bestempelt hij, evenals het Europees Hof van Justitie, als schadelijk en destructief.

Dat de monetaire unie een economisch en sociaal bloedblad zou aanrichten liet het ERM al vermoeden. En de belangrijkste aanstoker van de euro-ellende is, volgens Connolly, de Fransman Jean-Claude Trichet, destijds de voorzitter van het monetair comité en naderhand voorzitter van de ECB.

Trichet kondigde aan dat de eenheidsmunt de rente zou gelijkschakelen en de achtergestelde economieën in de Unie ging opkrikken. De kredietbeoordelaars geloofden Trichet en de andere eurogangmakers op hun woord, en schakelden in hun risicorating landen als Duitsland en Griekenland nagenoeg gelijk. De financiële crisis maakte definitief een einde aan Trichets illusie. Recent nog voorspelde Stéphane Garelli van de I.M.D Business School in Lausanne dat de eurozone niet kan overleven, omdat Frankrijk drastisch achterop geraakt in de concurrentieslag met Duitsland.

Als het dan uiteindelijk en onvermijdelijk fout loopt, dan zal, zo voorspelde Connolly, die euro-enthousiaste nomenclatuur verkondigen dat ‘nog meer Europa’, nog meer integratie en afstand van nationale soevereiniteit het enige sluitende antwoord op de huidige crisis is. Want het alternatief is het nationalisme.

Dat echter uitgerekend de euro het nationalisme in Europa zou doen opveren, heeft Connolly eveneens voorspeld. In een van de zeldzame interviews hij praat doorgaans niet met de media – nadat hij in 1996 werd ontslagen, voorspelde hij dat de muntunie de Belgische communautaire problemen zou aanscherpen. ‘Want,’ legde Connolly uit. ‘België kampt met het probleem dat de meerderheid van de obligatiehouders, zeg maar de renteniers, in Vlaanderen zit en de meerderheid van zij die van de alsnog gulle sociale zekerheid genieten in Wallonië woont.’

Kolossale machtsverschuiving

Deze week werd het door Connolly beschreven carcan waarin de eurolanden geprangd zitten zwaar aangeschroefd door het Europees Parlement, dat de zogenaamde two-pack goedkeurde. Daar ging een discrete trialoog aan vooraf tussen vertegenwoordigers van de Europese Raad, de Europese Commissie en het Europees Parlement. Met de goedkeuring van de two-pack, twee aanvullende begrotingsregulaties, dragen de eurolanden definitief de controle over hun begroting over aan de (onverkozen) ambtenaren van de Europese Commissie. Die krijgen de ontwerpbegroting van elk euroland voorgelegd nog voor die door het nationale parlement kan worden besproken, laat staan goedgekeurd of weggestemd. De Europese Commissie kan de ontwerpbegroting verwerpen, de door de regering genomen maatregelen schrappen, andere opleggen en financiële boetes uitschrijven. Een euroland dat een onvoldoende haalt, komt onder toezicht van de Europese Commissie.

Daarmee blijft het federale parlement, dat verondersteld wordt de regering te controleren, volkomen machteloos achter. Want de goedkeuring van de two-pack is niet zomaar de zoveelste stap in de stille Europese revolutie. Het gaat hier om de belangrijkste soevereiniteitsoverdracht ooit.

De Belgische meerderheidspartijen hadden geen 541 dagen nodig, zoals voor de 6de staatshervorming, om die kolossale machtsverschuiving te laten passeren. Het gebeurde gewoon, buiten hen om.

De Europese kiezer zal in 2014 om z’n mening worden gevraagd. Na de bevoegdheidsoverdracht. Want met die kiezer weet je toch maar nooit.

Bron: DE TIJD

Advertenties

, ,

  1. Een reactie plaatsen

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Stukkie lezen?

Iedere week een nieuw stukkie

Salon van Sisyphus

Met de moed der wanhoop

fonsvervoort

A topnotch WordPress.com site

De Bovenkamer - Het kan ook anders

"absolute power corrupts absolutely"

Petrossa's Blog

Ruminations from a jaded old guy

Welke toekomst...

...is die er straks nog voor ons?

hyperinflatie

Terugkeer Goudstandaard met D-mark en gulden.

Volksnieuws uit Amsterdam-Noir

ongesubsidieerd, ongecensureerd, Vrij,Heldhaftig,Barmhartig en Rechtvaardig 'Straat-Nieuws

[ MARGINAAL weblog IN DE MARGE ]

Het weblog van margeblogger TheRealShowstopper (TRS)

HERSTEL DE REPUBLIEK

Alle publieke functies verkiesbaar, alle politieke beslissingen via referendum. Uit de EU, uit de NATO en uit het "Koninkrijk".

E.J. Bron

Voor vrijheid van meningsuiting, tegen de islamisering van Europa, tegen de EUSSR, tegen de mainstream, voor het behoud van westerse waarden en tradities en pro-Israël

PLANET EUSSR

Vrijheid is ons grootste goed, stop de sluipende EU dictatuur!

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers liken dit: